„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wypoczynek nad wodą Stadniny koni Nordic walking Malownicze kamieniołomy Rowery Kajaki

Rozpoczynamy realizację projektu współpracy „Między Bugiem a Wieprzem”

W dniu 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisana została umowa na realizację projektu współpracy pn. „Między Bugiem a Wieprzem”. Celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną Roztocza i terenów nadbużańskich poprzez przygotowanie i realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru objętego projektem.

Czytaj dalej...

Zmiana Rozporządzenia dotyczącego „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana Rozporządzenia dotyczącego „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokal-nych strategii rozwoju” objętego PROW na […]

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content