„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach kulinarnych pn. „Kuchnia regionalna jako element wzmacniający potencjał turystyczny obszaru LGD Nasze Roztocze”. Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień historii kulinarnej regionu Zamojszczyzny i Roztocza oraz znaczenia kuchni regionalnej w rozwoju turystyki i promocji obszaru LGD „Nasze Roztocze”. 

Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej dotyczącej problematyki znaczenia kuchni regionalnej w rozwoju potencjału turystycznego obszaru LGD oraz części warsztatowej podczas której uczestnicy przygotują trzy tradycyjne potrawy z wykorzystaniem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych z terenu Zamojszczyzny i Roztocza.

Szkolenia kulinarne zorganizowane zostaną w każdej z 5 gmin członkowskich LGD. Mogą wziąć w nich udział osoby prowadzące działalność turystyczną i agroturystyczną na obszarze LGD "Nasze Roztocze" a także przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się turystyką, promocją i rozwojem regionu. Obie części warsztatów zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe związane z tematyką szkolenia.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem (84) 639−29−66 w godz. 7.30 – 15.30. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. Terminy przyjmowania zgłoszeń określone zostały w harmonogramie.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń kulinarnych można uzyskać w Biurze LGD w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, pok.32 lub pod numerem telefonu (84) 639−29−66.
Liczba miejsc ograniczona.

Harmonogram warsztatów:

Gmina Termin Miejsce Termin zgłoszeń
Krasnobród 21.11.2013 r. Krasnobrodzki Dom Kultury 15.11.2013r.
Józefów 22.11.2013 r. Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie
18.11.2013r.
Zwierzyniec 25.11.2013 r. Szkoła Podstawowa
w Wywłoczce
19.11.2013r.
Zamość 26.11.2013 r. Świetlica wiejska w Mokrem 20.11.2013r.
Adamów 27.11.2013 r. Remiza OSP w Feliksówce 21.11.2013r.