„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 15.05.2014r. – 23.05.2014r. do Biura LGD wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAWIR Marek Wiater, ul. Zamoyskiego 19, 22-400 Zamość
Zestawienie złożonych ofert