„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowanie I w 2014 roku naboru wniosków

2 czerwca 2014

Informujemy, iż w dniu 30.05.2014r. zakończyliśmy I w 2014 roku nabór wniosków w ramach działania 4.1 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. od 12.05.2014r. do 30.05.2014r. do Biura LGD wpłynęły:

• w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie wpłynął żaden wniosek

• 2 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 200 000,00 zł.

• 3 wnioski w ramach działania „Małe projekty” na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 59 053,98zł.

Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content