„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa gościła na Roztoczu z wizytą studyjną

Zdjęcie tytułoweW dniu 29.10.2014r. gościliśmy lokalnych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele atrakcji turystycznych oraz osoby związane z sektorem turystyki. Tematyka wyjazdu poświęcona była dobrym praktykom z zakresu tworzenia sieciowych produktów turystycznych, promocji produktów regionalnych oraz aktywizowania społeczności lokalnych na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze”.  (więcej…)

Zapraszamy na warsztaty ceramiczno-garncarskie na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła organizuje cykl warsztatów ceramiczno-garncarskich dla lokalnych liderów. (więcej…)

IV edycja konkursu wiedzy pn. „Roztoczańskie Orły”

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zaprasza do udziału w IV edycji kon­kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia­łania oraz obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Rozwoju, którego celem jest upo­wszech­nianie wiedzy o działaniach pro­wa­dzo­nych przez LGD, pro­mocja obszaru obję­tego LSR, zain­te­re­so­wanie uczniów historią regionu i jego zabyt­kami oraz inspi­ro­wanie w odkry­waniu cie­ka­wych miejsc pod względem przy­rod­ni­czym, histo­rycznym i krajobrazowym.  (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content