„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wypoczynek nad wodą Stadniny koni Nordic walking Malownicze kamieniołomy Rowery Kajaki

Fundusze Europejskie na wsparcie kultury

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu organizuje spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez samorządowe instytucje kultury i stowarzyszenia działające w obszarze kultury. Spotkanie odbędzie się 24.03.2015r. w godz. 10:00 – 13:00, w Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej 20. Zgłoszenia można przesyłać drogą e-mailową na adres: promocja@biblioteka.zamosc.pl. lub […]

Czytaj dalej...

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w terminie 18 - 25 .03.2015r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do udziału w projekcie „MIKRO – przedsiębiorcy”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Zebranie poświę­cone było pod­su­mo­waniu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia w 2014r. 

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie zapytania na zakup i dostawę komputera stacjonarnego

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 02.03.2015r. – 05.03.2015r. do Biura LGD wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAWIR Marek Wiater ul. Zamoyskiego 19, 22-400 Zamość Zestawienie złożonych ofert

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie zapytania na wykonanie, dostawę i montaż szafy biurowej  

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 27.02.2015r. – 03.03.2015r. do Biura LGD wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MEBLO-MET” Sławomir Spryszak, Al. Racławickie 32/29, 20-043 Lublin Zestawienie złożonych ofert

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera stacjonarnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputera stacjonarnego realizowany w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content