„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W poszukiwaniu inspiracji

W dniach 24-25.09.2015r. przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w wyjeździe studyjno – szkoleniowym dotyczącym zagadnień związanych ze sprzedażą bezpośrednią produktów lokalnych oraz ekonomią społeczną. W programie wyjazdu znalazło się szkolenie na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych. (więcej…)

Mobilny Punkt Konsultacyjny

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w ramach konsultacji projektu analizy SWOT do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 uruchomiło Mobilny Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności punktu w każdej gminie członkowskiej LGD będzie można zgłaszać uwagi do projektu analizy SWOT. Pracownicy Biura LGD będą pełnili dyżury według poniższego harmonogramu:

 

Data Godzina Miejscowość Miejsce konsultacji
29.09.2015r. 9.00-15.00 Józefów Urząd Miejski w Józefowie – sala konferencyjna
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Szczebrzeszyn Urząd Miejski w Szczebrzeszynie - sala konferencyjna
Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
30.09.2015r. 9.00-15.00 Adamów Urząd Gminy Adamów - sala konferencyjna
Adamów 11B, 22-442 Adamów
Krasnobród Krasnobrodzki Dom Kultury – mała sala
ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród
01.10.2015r. 9.00-15.00 Zamość Urząd Gminy Zamość – sala konferencyjna
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
Zwierzyniec Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu – sala konferencyjna
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

 

Serdecznie zapraszamy

Projekt analizy SWOT – konsultacje

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” prezentuje projekt analizy SWOT opracowanej w czterech kluczowych obszarach podczas spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w każdej gminie członkowskiej LGD w sierpniu 2015r. Projekt uwzględnia wyniki dotychczas przeprowadzonych prac w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Uwagi do projektu analizy SWOT można zgłaszać za pomocą poniżej zamieszczonego formularza do dnia 02.10. 2015r. osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej roztocze@lgdnaszeroztocze.pl

Projekt analizy SWOT

Formularz uwag

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Tradycje kulinarne inspiracją współczesnej kuchni”

lgd_okladka_kulinaria_2015Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” z końcem sierpnia zakończyło trwające od maja br. zadanie publiczne pn. „Tradycje kulinarne inspiracją współczesnej kuchni”, którego celem była promocja tradycyjnych i współczesnych potraw regionu Zamojszczyzny i Roztocza. W ramach realizacji zadania w 4 gminach powiatu zamojskiego (Adamów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec) zorganizowano warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy zapoznali się z historią kulinarną regionu oraz pod okiem profesjonalnego kucharza przygotowywali potrawy z tradycyjnej oraz współczesnej kuchni regionalnej. Następnie opracowano i wydrukowano przewodnik „Tradycja i nowoczesność w kuchni Zamojszczyzny i Roztoczazawierający przepisy potraw zebranych podczas warsztatów kulinarnych. Publikację można bezpłatnie otrzymać w Biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy.

Prdadawdfawdaojekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym udzielonym
przez Powiat Zamojski.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content