„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 24.08.2016r. – 29.08.2016r. do Biura LGD wpłynęło 48 ofert, po terminie wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIGITAL ART STUDIO Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza

Zestawienie złozonych ofert