„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy w najbliższą sobotę 8 lipca do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego LGD „Nasze Roztocze”, który będzie przy Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu. Na stoisku będzie można uzyskać informacje na temat działalności Stowarzyszenia, obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz o możliwości dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także otrzymać bezpłatne materiały promujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” — foldery, mapy i przewodniki z terenu Zamojszczyzny i Roztocza. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.