„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W najbliższą sobotę 22 lipca zapraszamy do naszego Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, który tym razem zlokalizowany będzie w Krasnobrodzie. Wszystkim zainteresowanym udzielimy informacji o możliwości dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na temat działalności Stowarzyszenia oraz obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Dodatkowo na stoisku dostępne będą bezpłatne materiały promujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” — foldery, mapy i przewodniki z terenu Zamojszczyzny i Roztocza. Serdecznie zapraszamy.