„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie skierowany był do mieszkańców z terenu Gminy Zamość. Zakładał realizację dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich obejmował zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz przemocy i agresji, drugi zaś dotyczył alternatywnych form spędzania wolnego czasu (warsztaty plastyczne/rękodzielnicze). W projekcie wzięło udział ok. 1200 osób.