„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomysł organizacji II Roztoczańskiego Pikniku dla sołtysów z obszaru gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” znalazł się na liście zadań wybranych do dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Decyzją Zarządu Powiatu Zamojskiego Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” otrzymało na ten cel dotację w wysokości 4000 zł. Bardzo dziękujemy członkom Zarządu Powiatu za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.