„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem

W najbliższy weekend w miejscowości Wysokie na terenie Gminy Zamość odbędzie się XIII Dzień Muzealnika. W sobotni wieczór od godziny 17.00  można zwiedzać Izbę Pamięci, w której zgromadzono już ponad tysiąc starych eksponatów związanych z dawnym życiem na wsi i pracą rolników. Na wieczór ten zaplanowano również występ zespołu „Czerwone Korale” z Zawady oraz degustację swojskiego chleba wypiekanego w piecu przy Izbie. W niedzielę impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola. Zaprezentują się również zespoły „Wesołe Gosposie”, „Ale Cantare”, „Show Men Szopinek” oraz raper LISU ZTW. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Gminy Zamość https://gminazamosc.pl/xiii-dzien-muzealnika-2/

 

Dni Chrząszczowego Grodu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do Szczebrzeszyna, gdzie odbędą się Dni Chrząszczowego Grodu. Jak co roku pierwsze dwa dni imprezy przeznaczone są na konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Rozśpiewany Chrząszcz”. Trzeciego dnia (w niedzielę) na placu przed ratuszem odbędzie się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Specjalnie z myślą o najmłodszych przygotowano szereg atrakcji m.in. wybory małej miss i małego mistera Chrząszczowego Grodu, ponadto na scenie wystąpią przedszkolaki ze Szczebrzeszyna oraz uczestnicy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych MDK. W tym dniu nie zabraknie również występów zespołów: Hetmańscy Sarmaci, Lolo Latino, Don Corleone Show, a gwiazdą wieczoru będzie – Lanberry.

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 28.05.2019r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej przy Restauracji Luneta w Zamościu przy ul. Waleriana Łukasińskiego 2E.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat:
- propozycji zmian w LSR dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości
- zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania

Rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy lokalnych społeczności”

Informujemy, że w odpowiedzi na organizowany przez LGD „Nasze Roztocze” konkurs „Liderzy lokalnych społeczności”, do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 14 zgłoszeń konkursowych prezentujących inicjatywy zrealizowane na rzecz społeczności lokalnych w 2018 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród w dniu 28.05.2019rna godz. 12.30 do sali konferencyjnej przy Restauracji Luneta w Zamościu przy ul. Waleriana Łukasińskiego 2E. 

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Kryteriach wyboru operacji własnych LGD

  1. W przypadku kryteriów oceny dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej zmiana dotyczy wskazania określonej większej wielkości procentowej wkładu własnego (5%), która umożliwi otrzymanie punktów w ramach oceny według tego kryterium. Potrzeba zmiany kryterium wynika ze zgłaszanych spostrzeżeń w trakcie dotychczas przeprowadzanych ocen wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
  1. W przypadku kryteriów oceny dla Operacji własnych LGD zmiana wynika z dostosowania kryteriów do zapisów Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zmiana polega na dodaniu kryterium dotyczącego ukierunkowania na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych.

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” według stanu na koniec 2018 roku, spełniła warunki określone w umowie ramowej związane z wysokim poziomem kontraktacji środków w ramach Strategii oraz osiągnięciem zakładanego poziomu realizacji wskaźników produktu i może ubiegać się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content