„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w Szczebrzeszynie

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” na terenie Gminy Szczebrzeszyn powstało centrum rekreacyjno-wypoczynkowe.  W ramach projektu utworzono i wyposażono plac zabaw, siłownię zewnętrzną, strefę street workout oraz plac do gier. Ponadto wykonano chodniki, ścieżkę rowerową, zamontowano stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci oraz zagospodarowano teren zielenią. (więcej…)

Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2019

W dniu 29 kwietnia 2019r. odbyło się XI Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD „Nasze Roztocze” nabór nr 1/2019 dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Poniżej zamieszczono listę wniosków zgodnych z LSR, listę wniosków wybranych do dofinansowania oraz Protokół z XI Posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Protokół z XI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Wyniki oceny wniosków

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content