„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

12 maja 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące opracowania merytorycznego i graficznego oraz produkcji 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży. W zamieszczonym zapytaniu ofertowym wystąpiły błędy formalne. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce Zapytania ofertowe. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania ofertowego drogą mailową.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content