„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pracujemy nad nową grą planszową – Skarby Roztocza. Gracze będą wcielać się w turystów wędrujących po terenie LGD Nasze Roztocze. Przemierzając malownicze zakątki regionu uczestnicy gry napotkają różne zadania oraz będą odpowiadać na pytania dotyczące historii, przyrody i ciekawostek związanych z Roztoczem. Gra jest kolejnym elementem projektu współpracy pt. „Rozwój Aktywności Mieszkańców”. Już niedługo pojawi się w szkołach, bibliotekach i świetlicach znajdujących się na terenie naszego LGD. (więcej…)

Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród zrealizowało grant dotyczący uzupełnienia infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego. W ramach grantu zostało odnowione oznakowanie trzech tras Nordic Walking oraz ścieżki przyrodniczo – historycznej do Kawęczynka. Na trasie ścieżki zostały ustawione nowe słupy z drogowskazami oraz tablice informacyjne z mapą okolic Szczebrzeszyna. Przy rozwidleniu czarnej i czerwonej trasy Nordic Walking powstało miejsce odpoczynku wyposażone w stół i ławy a w malowniczej dolinie skrzypów na czarnej trasie Nordic Walking biegnącej przez wąwozy, została ustawiona altana z ławami i stołem. Grant jest elementem realizowanego przez LGD Nasze Roztocze projektu grantowego dotyczącego poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD. (więcej…)

Wsparcie finansowe udzielone za pośrednictwem LGD umożliwiło rozbudowę infrastruktury turystycznej przy zalewie w Krasnobrodzie. W ramach realizacji projektu od wschodniej strony zalewu wybudowano trzy pomosty. Pomost spacerowy połączył mało uczęszczane ścieżki spacerowe ze ścieżką na koronie zalewu, dzięki czemu znacznie wydłużył się ciąg spacerowo-komunikacyjny. Pomost widokowy umożliwił dostęp do istniejącego oczka wodnego dając tym samym możliwość podziwiania żyjącej w nim flory i fauny. Powstały w ramach projektu pomost do cumowania wykorzystywany jest do celów turystyki wodnej do tej pory rzadko używanego odcinka rzeki Wieprz. Dodatkowo w ramach projektu zamontowano elementy małej architektury - wiatę ze stołem, ławki i tablicą informacyjną. Ścieżki spacerowe w obszarze objętym projektem zostały oświetlone energooszczędnymi lampami LED. (więcej…)

W trzech miejscowościach na obszarze LGD Nasze Roztocze: Boża Wola, Józefów i Wierzchowiny powstały miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców. Zostały one wyposażone w betonowy grill z wiszącym rusztem, stół, ławki oraz kosz na śmieci. Miejsca wypoczynku powstały w ramach projektu współpracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z LGD Ziemia Zamojska. (więcej…)

Na terenie 6 gmin członkowskich LGD Nasze Roztocze zamontowano 12 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Zostały one zlokalizowane przy szlakach rowerowych oraz w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów:
- w Wysokiem przy ścieżce rowerowej prowadzącej z Zamościa do Nielisza obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, (więcej…)

Celem realizacji przez LGD kolejnego projektu grantowego jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru. Poprawa standardu prowadząca do udostępnienia nowych funkcjonalności obiektów, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i mieszkańcy stanowi ważny element dla rozwoju społeczności lokalnych. W ramach projektu grantowego planowana jest realizacja 6 zadań, którym przyznaliśmy łącznie 269 999,00 zł dofinansowania (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński