„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania 2016 – 2020.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym będą miały szanse zostać uznane jako kluczowe inicjatywy  mogące uzyskać wsparcie finansowe w ramach działań LGD „Nasze Roztocze”.

Wypełnione Arkusze Pomysłów można składać w wersji papierowej lub elektronicznej
do 20 listopada 2015 r.

ARKUSZ POMYSŁU – wersja on-line (interaktywna)

ARKUSZ POMYSŁU – wersja edytowana (*.word)