„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja w Kraśniku

W dniach 9-10 września 2010r. w Kraśniku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zorganizowało konferencję szkoleniowo - informacyjną. (więcej…)

Konferencja inaugurująca nabór dla działania Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej

W dniu 03 września 2010r. w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabór wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na którą został zaproszony przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Marcin Troć. Przybyłych na spotkanie uczestników serdecznie powitała Maria Okoń - Prezes LGD „Nasze Roztocze” i pokrótce przedstawiła charakter działania oraz zadania Lokalnej Grupy Działania. Następnie Dyrektor Biura LGD Małgorzata Kwaśniak omówiła zasady naboru oraz proces oceny operacji przez LGD w kontekście wdrażania LSR, po czym głos zabrał Pan Marcin Troć. (więcej…)

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu rozliczania małych projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje,
iż w dniu 19 lipca 2010r. w Zamościu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu przygotowania i rozliczania wniosku o płatność dla beneficjentów „małych projektów” wybranych do dofinansowania przez LGD. (więcej…)

Wizyta studyjno-szkoleniowa

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach wizyty studyjno-szkoleniowej gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” obejmującego gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew położone na terenie województwa mazowieckiego. (więcej…)

Budowa marki w turystyce wiejskiej

W dniach 05-07 maja 2010r. pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w szkoleniu pt. „Budowa marki w turystyce wiejskiej”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu budowy produktu markowego w turystyce wiejskiej oraz przedstawienie roli jaką w tym procesie pełni lokalna grupa działania. (więcej…)

Konferencja

W dniu 29.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabory wniosków ogłaszane przez LGD „Nasze Roztocze” (więcej…)

1 8 9 10

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content