„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyjazd studyjno – szkoleniowy do Osady Kresowej w Baszni Dolnej

W dniu 18 czerwca 2019r. Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy dotyczący rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia na przykładzie Kresowej Osady w Baszni Dolnej. Wyjazd obejmował prezentację wybranych produktów turystycznych Podkarpacia  - Zespołu Cerkiewnego w Radrużu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz najlepszego Produktu Turystycznego Podkarpacia roku 2015 - Kresowej Osady w Baszni Dolnej. Prezentacja dobrych praktyk wraz z udziałem w warsztatach rzemieślniczych zaowocowała nowymi pomysłami, które będą mogły być realizowane na obszarze LGD "Nasze Roztocze". (więcej…)

Spotkania informacyjno – konsultacyjne przed planowanym naborem wniosków o powierzenie grantów

W dniu 4 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów z zakresu Wsparcia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD oraz Poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD.  Podczas spotkania omówione zostały warunki udzielenia wsparcia, procedury oceny i wyboru oraz kryteria wyboru grantobiorców. Dodatkowo zostały poruszone zagadnienia związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku i przygotowaniem załączników. Nabór wniosków o powierzenie grantów  prowadzony będzie w terminie 21.12.2018r. - 15.01.2019r. (więcej…)

Spotkania informacyjno – konsultacyjne przed planowanym naborem wniosków

W dniach 25 i 26.01.2018r. Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na założenie własnej firmy. Podczas spotkań zaprezentowane zostały zasady przyznawania dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru projektów, zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy oraz najważniejsze elementy biznesplanu w tym projekcja finansowa dla wnioskowanej działalności gospodarczej. (więcej…)

Relacja ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego dla Grantobiorców

W dniu 30 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące prawidłowej realizacji grantów. W ramach spotkania Grantobiorcy otrzymali informację na temat zobowiązań wynikających z umów o powierzenie grantów, a także zdobyli wiedzę na temat zasad  konkurencyjnego wyboru wykonawców, kwalifikacji podatku VAT oraz prawidłowego rozliczenia i sprawozdawczości z realizacji grantu. Mamy nadzieję, że przekazana podczas spotkania wiedza ułatwi Grantobiorcom realizację i rozliczenie grantów oraz zapewni osiągnięcie celów i wskaźników założonych przez LGD w projekcie grantowym pn. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej. (więcej…)

Relacja ze spotkań informacyjno – konsultacyjnych

W dniach 15 – 17 marca Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w porozumieniu z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich przeprowadziło cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych. Spotkania dotyczyły omówienia warunków przyznania pomocy w ramach planowanego na kwiecień naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz innych źródeł finansowania rozwoju turystyki. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych z obszaru LGD. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas spotkań wiedza ułatwi przygotowanie wniosków i przełoży się na realizację celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. (więcej…)

Jak założyć własną firmę?

W dniu 07.03.2017r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczestnikami spotkania były osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. Analizowali oni mocne i słabe strony swoich pomysłów na biznes w kontekście sytuacji na lokalnym rynku i istniejącej konkurencji. Program spotkania obejmował także wiadomości z zakresu wyboru formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, obowiązujących obciążeń finansowych z tytułu ubezpieczeń społecznych a także część warsztatową związaną z praktyczną rejestracją działalności przez portal www.firma.gov.pl  (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content