„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania działalności gospodarczej

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 13 - 25.01. 2021r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej na przełomie miesiąca lutego i marca 2020r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 840 tys. zł a także w wyniku przesunięcia środków finansowych w wysokości 86 tys. zł z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia naborów grantów w ramach projektów grantowych, przygotowaliśmy projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. (więcej…)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze" ponownie ma możliwość pozyskania dodatkowych środków  na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) do wysokości 840 tyś. zł.  Zgodnie z założeniami 50% tych środków powinno zostać przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości. Przyznanie LGD środków na realizacje dodatkowych zadań wymaga wprowadzenia zmian w LSR. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować LSR.

Ankieta

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

 W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Strategii oraz kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej i Operacji własnych LGD zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 04.06.2019r. o godz. 14.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat:

- zmian w Strategii oraz kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej i Operacji własnych LGD

- zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 28.05.2019r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej przy Restauracji Luneta w Zamościu przy ul. Waleriana Łukasińskiego 2E.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat:
- propozycji zmian w LSR dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości
- zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content