„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe Zakup, dostawa i montaż 12 zestawów elementów małej architektury tworzących 12 miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup, dostawę i montaż 12 zestawów elementów małej architektury tworzących 12 miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców będących elementem projektu współpracy „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy […]

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe Zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów będący elementem projektu współpracy „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Zapytanie ofertowe Zał. Nr […]

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie zapytania na wykonanie 200 szt. kalendarzy książkowych

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 08.11.2019r. – 14.11.2019r. do Biura LGD wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MKK sp. zo.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie 200 szt. kalendarzy książkowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie 200 szt. kalendarzy książkowych, format kalendarza A5 wraz z dostawą

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie zapytania na wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 30.01.2019r. – 08.02.2019r. do Biura LGD wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez GEOMAP Dorota Bukowska, ul. Owocowa 44, 35-230 Rzeszów Zestawienie złożonych ofert

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze będącej elementem projektu współpracy „Promocja i turystyka” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z […]

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content