„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizyta studyjno-szkoleniowa

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach wizyty studyjno-szkoleniowej gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” obejmującego gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew położone na terenie województwa mazowieckiego. (więcej…)

Budowa marki w turystyce wiejskiej

W dniach 05-07 maja 2010r. pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w szkoleniu pt. „Budowa marki w turystyce wiejskiej”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu budowy produktu markowego w turystyce wiejskiej oraz przedstawienie roli jaką w tym procesie pełni lokalna grupa działania. (więcej…)

Zakończenie procedury oceny i wyboru operacji

Informujemy, iż Rada LGD „Nasze Roztocze” zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania - Małe projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania - Odnowa i rozwój wsi

I Posiedzenie Rady LGD

Dnia 12.03.2010r. odbyło się I Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” mające na celu ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs. Poniżej zamieszczono listę ocenionych operacji wraz z wynikiem oceny oraz formularz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista ocenionych operacji - Małe projekty

Lista ocenionych operacji - Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o ponowną ocenę operacji

Podsumowanie I naboru wniosków

Informujemy, iż w dniu 26.02.2010r. zakończyliśmy I nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 26.02.2010r. do godz. 15.30 do Biura LGD wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Małe projekty” oraz 6 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zestawienie złożonych wniosków Małe projekty

Zestawienie złożonych wniosków Odnowa i rozwój wsi

Konferencja

W dniu 29.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabory wniosków ogłaszane przez LGD „Nasze Roztocze” (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content