„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualny harmonogram naboru wniosków o

dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” oraz podsumowanie dotychczas przeprowadzonych naborów.

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD „Nasze Roztocze”

I Nabór wniosków w 2010 roku

II Nabór wniosków w 2010 roku

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 15.11.2010r. w sali konferencyjnej budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Podczas Zebrania omówione zostały zmiany treści Lokalnej Strategii Rozwoju wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokonano również zmian Limitów środków na działania Osi 4 oraz Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju.


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszam wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2010r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 zwoływane jest m.in. w związku ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającymi z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Liczę na osobistą obecność
PREZES ZARZĄDU
Maria Okoń

Materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Harmonogram konkursów
Lokalne kryteria wyboru
Limity środków na wdrażanie LSR

Rozliczanie „Małych projektów”

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wniosku o płatność dla działania „Małe projekty”.

Wniosek o płatność
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
Sprawozdanie z realizacji operacji
Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji
Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej

Podsumowanie II naboru wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje, iż w wyniku prowadzonego w dniach 06-24.09.2010 r. II naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w terminie określonym w konkursie do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

Konferencja w Kraśniku

W dniach 9-10 września 2010r. w Kraśniku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zorganizowało konferencję szkoleniowo - informacyjną. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content