„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie

Trwa II konkurs agroturystyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zapraszają do udziału w konkursie na najbardziej bogatą ofertę agroturystyczną oraz innowacyjny produkt turystyki wiejskiej w regionie lubelskim. Pochwalmy się tym, co nas wyróżnia i promuje malowniczą Lubelszczyznę w świecie!

Konkurs kierujemy do gospodarstw oraz podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie agroturystyki i są zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Zgłoszeń dokonywać mogą zarówno stowarzyszenia agroturystyczne lub inne działające w regionie na rzecz rozwoju wsi, jak też Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie. Na propozycje czekamy też ze strony lokalnych grup działania, kół gospodyń wiejskich, ośrodków kultury i bibliotek, a także ochotniczych straży pożarnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br.

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli organizatorów, instytucji branżowych oraz regionalnych mediów, oceni zgłoszone gospodarstwa, wizytując te, zakwalifikowane do drugiego etapu. Dla zwycięzców przygotowaliśmy dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, których wręczenie odbędzie się podczas listopadowej konferencji podsumowującej konkurs. Nagrodzone gospodarstwa mogą liczyć także na dodatkowe wyróżnienie - promocję turystyczną w ramach działań promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych w roku 2011.

Przypomnijmy, że w zeszłorocznej, premierowej edycji konkursu, na najwyższym szczeblu podium stanęli: Leszek Wronisz - właściciel „Ranczo Arka" w Sernikach Kolonii (w kategorii na najbardziej innowacyjny produkt agroturystyczny) oraz Danuta Czerniec prowadząca gospodarstwo „U Kowalowej" w Wojciechowie (w kategorii na najbardziej bogatą ofertę agroturystyczną).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Na Państwa pytania czeka i informacji na temat drugiej edycji konkursu udziela Grzegorz Marnik, pracownik Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, pod numerem telefonu: (81) 44 16 538.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy – kategoria: najbardziej bogata oferta turystyczna
Formularz zgłoszeniowy – kategoria: najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów na Konferencję Szkoleniową inaugurującą nabór dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

(więcej…)

Ogłoszenie

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o II naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 334 713,00 zł ) (więcej…)

Stan wdrażania osi IV Leader

Przedstawiamy Państwu zestawienie prezentujące stan wdrażania osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 według danych na dzień 30.06.2010r.

stan wdrażania osi IV Leader

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu rozliczania małych projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje,
iż w dniu 19 lipca 2010r. w Zamościu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu przygotowania i rozliczania wniosku o płatność dla beneficjentów „małych projektów” wybranych do dofinansowania przez LGD. (więcej…)

Wizyta studyjno-szkoleniowa

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach wizyty studyjno-szkoleniowej gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” obejmującego gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew położone na terenie województwa mazowieckiego. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content