„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów na Konferencję Szkoleniową inaugurującą nabór dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

(więcej…)

Ogłoszenie

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o II naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 334 713,00 zł ) (więcej…)

Stan wdrażania osi IV Leader

Przedstawiamy Państwu zestawienie prezentujące stan wdrażania osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 według danych na dzień 30.06.2010r.

stan wdrażania osi IV Leader

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu rozliczania małych projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje,
iż w dniu 19 lipca 2010r. w Zamościu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu przygotowania i rozliczania wniosku o płatność dla beneficjentów „małych projektów” wybranych do dofinansowania przez LGD. (więcej…)

Wizyta studyjno-szkoleniowa

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach wizyty studyjno-szkoleniowej gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” obejmującego gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew położone na terenie województwa mazowieckiego. (więcej…)

Budowa marki w turystyce wiejskiej

W dniach 05-07 maja 2010r. pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w szkoleniu pt. „Budowa marki w turystyce wiejskiej”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu budowy produktu markowego w turystyce wiejskiej oraz przedstawienie roli jaką w tym procesie pełni lokalna grupa działania. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content