„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

III Konkurs agroturystyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli oraz Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie turystyki wiejskiej i są zlokalizowane na terenach wiejskich województwa lubelskiego. (więcej…)

V Posiedzenie Rady LGD

Dnia 07.07.2011r. odbyło się V Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” mające na celu ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs. Poniżej zamieszczono listę ocenionych operacji wraz z wynikiem oceny oraz formularz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista ocenionych operacji – Odnowa i rozwój wsi
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Podsumowanie II naboru wniosków

Informujemy, iż w dniu 22.06.2011r. zakończyliśmy II w 2011 roku nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 22.06.2011r. do godz. 15.30 do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie operacji na łączną wnioskowaną kwotę 967 891 zł.
Zestawienie złożonych wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o II naborze w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania:
„Odnowa i rozwój wsi”
limit dostępnych środków 969 704,00 zł (więcej…)

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, iż uruchomiliśmy nową zakładkę, w której prezentujemy projekty zrealizowane i rozliczone w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nasze Roztocze. Projekty te zostały wybrane do realizacji przez Radę LGD i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze tj. obszaru gmin: Adamów, Krasnobród, Józefów, Zamość i Zwierzyniec.

Zakończenie procedury oceny i wyboru operacji

Informujemy, iż Rada LGD „Nasze Roztocze” zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż złożone wnioski zostały przekazane do instytucji wdrażających (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla działania Małe projekty oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) w celu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Małe projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content