„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wieś czy globalna wioska?

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie badawczym „Wieś czy globalna wioska?" realizowanym przez Firmę badawczą Agrotec Polska Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społeczności wiejskich.  (więcej…)

Znamy zwycięzców II edycji konkursu

W dniu 07 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się II edycja konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” i obszarze objętym Lokalną Strategia Rozwoju. (więcej…)

Roztoczańskie tradycje i inspiracje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” wydało folder prezentujący inicjatywy lokalne i pomysły działań aktywizujących mieszkańców oraz promujących obszar LGD. W publikacji można znaleźć informacje m.in. o Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, Stowarzyszeniu Józefowska Kawaleria Rowerowa, Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu a także o kapelach ludowych i zespołach folklorystycznych oraz ludziach, których Roztocze urzekło i stało się inspiracją twórczą lub pomysłem na życie. Folder można bezpłatnie otrzymać w Biurze LGD. Serdecznie zapraszamy.

Konferencja dotycząca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

W dniu 06.12.2012r. LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyło w konferencji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Podczas konferencji zaprezentowano dorobek kulturalny polskiej wsi oraz jej rozwój wspierany środkami finansowymi pochodzącymi z PROW na lata 2007 – 2013.  (więcej…)

Na obszarze LGD „Nasze Roztocze” powstaną profesjonalne trasy do uprawiania Nordic Walking

W ramach partnerskiego projektu współpracy pomiędzy trzema LGD z województwa lubelskiego na obszarze każdej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” zostaną wytyczone i oznakowane profesjonalne trasy do uprawniania Nordic Walking.
Projekt współpracy pod nazwą „Promocja aktywnego wypoczynku” będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Zielony Pierścień” oraz LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Celem głównym projektu jest utworzenie i promocja sieciowych produktów turystyki aktywnej z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych każdej z LGD uczestniczącej w projekcie.
W ramach przygotowania realizacji projektu do końca pierwszego kwartału 2013r. opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa tras Nordic Walking. Natomiast do końca trzeciego kwartału 2013r. trasy zostaną wytyczone i odpowiednio oznakowane.

Konkurs wiedzy „Roztoczańskie Orły”

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie szkoły gimnazjalne z obszaru LGD „Nasze Roztocze” zgłosiły uczestników do konkursu wiedzy o LGD i obszarze LSR. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 07.12.2012r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. O nagrody w konkursie rywalizować będzie 33 uczniów, którzy sprawdzą swoją wiedzę o Stowarzyszeniu oraz historii, przyrodzie i zabytkach obszaru LGD „Nasze Roztocze”.
Życzymy powodzenia!

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content