„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10W dniu 22 listopada 2014r. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu odbyły się warsztaty ceramiczno – garncarskie. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, które pod czujnym okiem Pana Piotra Skiby – Mistrz Garncarstwa i Ceramiki zgłębiały tajniki zawodu garncarza, metody pracy na kole garncarskim, sposoby zdobienia i wypalania naczyń. 
Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna obejmowała zagadnienia dotyczące tradycji garncarskich na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. Druga, praktyczna, podczas której uczestnicy z wykorzystaniem różnych technik samodzielnie wykonywali ozdoby i zabawki oraz naczynia toczone na kole garncarskim lub lepione ręcznie z naturalnej gliny.