„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze

13 kwietnia 2022

Głównym celem projektu grantowego był wzrost kapitału społecznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez organizację inicjatyw promujących zdrowy styl życia oraz postawy proekologiczne.

Całkowity koszt projektu to 163 499,00 zł
Okres realizacji: czerwiec 2020r. – grudzień 2021r.

W ramach projektu grantowego organizacje pozarządowe i inne podmioty z obszaru LGD zrealizowały 24 inicjatywy mające na celu promocję zdrowego stylu życia i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców obszaru LGD. Uczestniczyło w nich ponad 1100 osób.

Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród”

W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy z piknikiem ekologicznym, cykl zajęć nordic walking, ekologiczne warsztaty kulinarne, konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną, turniej piłki plażowej oraz grę miejską. Kwota dofinansowania 33 250,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe „Do źródeł”

więcej...


Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy Zwierzyniec”

Zakres grantu obejmował zrealizowanie cyklu zajęć aerobiku, fitness oraz zajęć usprawniających skierowanych do kobiet 60+. Kwota dofinansowania 13 263,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „ET CETERA”.

więcej...


Promocja zdrowego trybu życia – organizacja zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych”

W ramach zadania zorganizowano cykl zajęć ruchowo - sprawnościowych z elementami samoobrony, zajęcia jogi, rajd pieszy po wąwozach lessowych oraz wykłady i warsztaty edukacyjne na temat zdrowego odżywiania. Na zakończenie zadania odbył się przegląd kulinarny. Kwota dofinansowania 18 368,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród”

więcej...


Aktywni i ekologiczni mieszkańcy Gminy Józefów”

W ramach grantu odbył się cykl zajęć aerobiku oraz zajęć gimnastyczno – usprawniających z elementami jogi, a także zakupiono urządzenia sportowo – rekreacyjne: maty, taśmy, hantle i piłki gimnastyczne. Kwota dofinansowania 11 754,00 zł stanowiła 90% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

więcej...


Józefowski rajd rowerowy”

W ramach zadania zorganizowano dwudniowy rajd rowerowy. Odwiedzając najbardziej atrakcyjne miejsca na Roztoczu Środkowym uczestnicy pokonali łącznie prawie 120 km. Na zakończenie zadania odbył się konkurs wiedzy o Roztoczu, którego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Kwota dofinansowania 23 745,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”

więcej...


Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania”

W ramach grantu dla mieszkańców LGD zorganizowano cykl zajęć zumby oraz jogi. Dodatkowo w ośmiu miejscowościach Gminy Adamów przeprowadzono wykłady na temat zdrowego odżywiania, które były połączone z częścią praktyczną – wspólnym gotowaniem zdrowych potraw pod okiem wykwalifikowanego kucharza. Kwota dofinansowania 31 760,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów

więcej...


Warsztaty artrecyklingu – nowoczesna i ekologiczna społeczność”

W ramach zadania w 10 miejscowościach na terenie Gminy Zamość zorganizowano cykl warsztatów artrecyklingu, podczas których uczestnicy wykonywali lniane łapacze, las w szkle, eko biżuterię, eko zabawki oraz naturalne mydełka. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów otrzymał zgniatarkę do butelek PET i puszek. Kwota dofinansowania 31 350,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

więcej...


Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content