„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój bazy wypoczynkowej do uprawiania turystyki aktywnej na obszarach wiejskich

30 maja 2024

Głównym celem projektu była poprawa warunków do uprawiania turystyki aktywnej w dolinie rzeki Wieprz poprzez rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocję aktywnego wypoczynku.

Projekt był realizowany w partnerstwie 3 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego - LGD Nasze Roztocze, LGD Zielony Pierścień oraz LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem.

Całkowity koszt projektu to 1 518 000,00 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 242 125,00 zł.

W ramach realizacji projektu na naszym obszarze, w miejscowościach Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn utworzono 3 siłownie zewnętrzne. Każda z nich została wyposażona w urządzenia pojedyncze na pylonie przeznaczone dla osób dorosłych (biegacz na pylonie, wioślarz na pylonie, prasa nożna na pylonie, orbitrek na pylonie, podciąg nóg na pylonie, krzesło do wyciskania na pylonie, twister na pylonie, drabinka na pylonie) oraz wolnostojące urządzenia dla dzieci (rower wolnostojący, wahadło/surfer wolnostojący, pajac/prasa nożna, tai chi koła małe/tai chi koła duże). Siłownie zaopatrzone zostały również w infrastrukturę uzupełniającą - ławki, kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Powstała infrastruktura służy aktywnemu wypoczynkowi i jest wykorzystywana przez mieszkańców i turystów.

Cel projektu realizowany był również poprzez nagranie wspólnego filmu promującego turystykę aktywną w dolinie rzeki Wieprz – kajakową, rowerową i nordic walking.

Projekt zakładał także opracowanie dwóch publikacji promujących walory turystyczne oraz aktywny wypoczynek na obszarze LGD Nasze Roztocze - Przewodnik aktywnego turysty orazMapę obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze. Przewodnik zawiera informacje o atrakcjach turystycznych gmin członkowskich LGD – zabytkach, ciekawych miejscach, propozycjach aktywnego spędzania wolnego czasu. Mapa natomiast obejmuje opis najważniejszych szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych wraz z ich przebiegiem. Przewodnik aktywnego turysty w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content