„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zabytki obszaru LGD

3 lipca 2016

 

tytułowe Kościół pw. Zwiastowania NMP w Szewni Dolnej

Drewniana cerkiew jednonawowa zbudowana w 1905 r. z drewna sosnowego. Historia cerkwi jest dość burzliwa – jak wielu podobnych jej obiektów w tej części Polski. W 1918 r. została przejęta przez Kościół Katolicki i służyła wiernym do II wojny światowej, kiedy to ponownie zaczęła pełnić funkcję świątyni prawosławnej. Ostatecznie w 1948 r. erygowano w niej parafię rzymskokatolicką pw. Zwiastowania NMP i taką funkcję pełni do dzisiaj. Niestety nie zachowało się dawne wyposażenie cerkiewne, gdyż zniszczyli je w 1945 r. opuszczający wioskę wierni prawosławni. (więcej…)

tytułowe Górecko Kościelne

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa został wzniesiony w 1768r. w miejscu objawienia św. Stanisława, które miało miejsce podczas najazdu Kozaków w 1648r. Zbudowany jest z drzewa modrzewiowego, oszalowany, trzynawowy. Wnętrze kościoła jest bardzo bogate, wykonane w stylu rokokowym w latach 1769-79 przez Jana i Jakuba Mancherów. Znajdują się tu trzy barokowe ołtarze, rokokowa chrzcielnica, stary konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Stanisława w bogatej, profilowanej ramie umieszczony pomiędzy kolumnami. (więcej…)

Tytułowe  Sanktuarium i Klasztor w Krasnobrodzie

Krasnobrodzka świątynia z cudownym obrazem jest najważniejszym sanktuarium Diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Sanktuarium i przylegający do niego klasztor wybudowano w latach 1690-1699. Ufundowała je jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d'Arguien, żona króla Jana III Sobieskiego, znana jako Marysieńka Sobieska. Świątynię wybudowano w stylu barokowym nawiązującym do tradycji architektury dominikańskiej. Projektantem kościoła był Jan Michał Link, architekt i major artylerii twierdzy zamojskiej. We wnętrzu kościoła znajdują się ołtarz główny i cztery ołtarze boczne, wszystkie bogato złocone. (więcej…) 

 Tytułowe  Kaplica „na wodzie” w Krasnobrodzie

Kaplica została wybudowana w miejscu, gdzie 5 sierpnia 1640 r. Matka Boska objawiła się Jakubowi Ruszczykowi. Powstanie pierwotnej kaplicy datuje się na 1646 rok. Obecna pochodzi z XVIII w., dzisiejszy kształt nadano jej w XIX w. a gruntownie wyremontowano w 2008 roku. Kaplica na Wodzie, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na betonowych słupach, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem wielospadowym, tworzące w ten sposób jakby jeden obiekt. W środku zobaczyć można kopię cudownego obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Umieszczono tu również burzliwą historię oryginalnego cudownego obrazka. (więcej…)

 Tytułowe  Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie

Kaplica położona jest w malowniczym wąwozie w okolicy Krasnobrodu. Historia kaplicy św. Rocha sięga połowy XVII w., kiedy to według prze­kazów, podczas panu­jącej zarazy dżumy Mary­sieńka Sobieska ufun­do­wała nad źródeł­kiem kaplicę i kazała umie­ścić w niej obraz Świę­tego Rocha. Święty Roch z Mont­pel­lier był fran­cu­skim pustel­ni­kiem. Swój majątek rozdał ubogim, a sam opiekował się chorymi na dżumę. Miał dar uzdrawiania z tej strasznej choroby, więc po śmierci stał się patronem osób zakaźnie chorych. (więcej…)

tytułowe Dawny Pałac Leszczyńskich i Fudakowskich w Krasnobrodzie

Krasnobrodzki pałac, położony w dzielnicy Podzamek nieopodal zalewu, powstał przypuszczalnie w I połowie XVI wieku z inicjatywy rodu Firlejów, jako niewielki zamek obronny. W 1585 r. po śmierci Andrzeja Firleja, jego córka Anna – żona Andrzeja Leszczyńskiego odziedziczyła majątek. W XVII wieku Leszczyńscy przebudowali stary zamek na wygodną rezydencję pałacową. Później mieszkali tu m.in. Lipscy, Tarnowscy i Zamoyscy. Wielokrotnie remontowana i przebudowywana budowla zatraciła swój pierwotny charakter. Dawne założenie obronne jest już dziś zupełnie nieczytelne. Obecnie pałac cechuje styl klasycystyczny. (więcej…)

 Tytułowe Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

Kościół został ufundowany przez ks. Mikołaja Kiślickiego, pierwszego dziekana i proboszcza szczebrzeszyńskiego. Zbudowana w latach 1610 – 1620 w stylu renesansu lubelskiego świątynia mimo licznych prac remontowych i zniszczeń zachowała swój pierwotny charakter, choć nieznacznie zmieniła swój wygląd zewnętrzny. Do Kościoła prowadzi barokowa brama z XVIII w. Obok Kościoła znajduje się dzwonnica, z kaplicą grobową, w stylu renesansowym, wybudowana w tym samym czasie co Kościół. Po prawej stronie przed wejściem na oryginalnym „butelkowatym” cokole umieszczona jest postać przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę, która stojąc na kuli ziemskiej depcze węża - symbol zła. (więcej…) 

 Tytułowe  Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy jest najstarszą zachowaną świątynią prawosławną w Polsce. Została wzniesiona na ruinach romańskiej budowli na przełomie XII i XIII wieku w stylu renesansowym. Główny korpus świątyni pochodzi z lat 1560-1570. Najciekawszym elementem architektonicznym świątyni dodanym w trakcie rozbudowy jest fasada z elementami neogotyckimi, która powstała po roku 1808 z fundacji Stanisława Kostki Zamoyskiego. Jest to jeden z pierwszych przypadków zastosowania neogotyku w polskim budownictwie sakralnym. W prezbiterium dokonano odkrycia dobrze zachowanej krypty, w której znajdowały się szczątki dziewięciu ciał z pucharami szklanymi. (więcej…)

Tytułowe Synagoga w Szczebrzeszynie

Pierwsze wzmianki o synagodze w Szczebrzeszynie są datowane na 1584 r., co potwierdzają dokumenty historyczne. Obecny murowany budynek wzniesiono w 1659r. na planie prostokąta z dobudówkami w stylu późnorenesansowym z pięknym fryzem arkadowym i nakryto go łamanym dachem polskim. Podczas II wojny światowej synagoga została spalona przez Niemców. Odbudowę budynku rozpoczęto dopiero w 1957 r. i zaadaptowano go na Miejski Dom Kultury. (więcej…)

 Tytułowe  Kościół pw św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu

Kościół nazywany potocznie "Kościołem na wodzie" lub "na wyspie". Jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Zwierzyńca i całego Roztocza. Piękna bryła budynku odbija się w wodach stawu, otoczonego drzewami. Dodatkowego uroku dodaje świątyni wspaniała, nocna iluminacja. W II połowie XVII w. w Zwierzyńcu mieszkała Maria Kazimiera, żona III ordynata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego, znana jako Marysieńka, późniejsza żona Jana III Sobieskiego. Stworzyła tu wspaniałą rezydencję otoczoną parkiem, ze stawem, wyspami i kanałem, po którym pływano gondolami. (więcej…)

tytułowe Pałac Plenipotenta w Zwierzyńcu

Na piaszczystym wzniesieniu w zabytkowej części Zwierzyńca znajduje się piękna, drewniana willa w stylu uzdrowiskowym. Została wybudowana w latach 1889-1890 r. jako siedziba Zarządcy Ordynacji Zamojskiej, który w imieniu ordynata zarządzał lasami. Jej pierwszym mieszkańcem był Otton Kubicki. Budowniczym pałacu był Ignacy Aleksander Szymański. Zaprojektował rezydencję w modnym w tamtych czasach stylu szwajcarskim – piętrowy, drewniany pawilon ozdobiony koronkowymi szalunkami. Obecnie mieści się tu siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przy drodze prowadzącej do budynku zrekonstruowano jedną z bram prowadzących do dawnego „Zwierzyńca". (więcej…)

Tytułowe Browar w Zwierzyńcu

Browar wzniesiony został w 1806r. Składa się z dwóch części podzielonych ulicą Browarną. Tak zwany stary browar to przede wszystkim pochodzący z XIX wieku zabytkowy budynek główny w kształcie podkowy. Jest to trzykondygnacyjny, nakryty blaszanym dachem dwuspadowym budynek produkcyjny. Znajduje się w nim m.in. dawna fermentownia z otwartymi kadziami i stara warzelnia. Na uwagę zasługuje znajdująca się przy budynku zabytkowa portiernia przy bramie głównej. Naprzeciwko budynku głównego, po drugiej stronie ulicy Browarnej, znajduje się tzw. nowy browar. (więcej…)  

Tytułowe Kościół pw. św. Bartłomieja w Sitańcu

Parafia w Sitańcu jest jedną z najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej, powstała już w XV w. Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1907-1917 na miejscu wcześniejszego kościoła, który spłonął podczas I wojny światowej. Jego fundatorem był Maurycy Zamoyski. Kościół zbudowany w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze. Ołtarz główny z obrazem św. Bartłomieja, ołtarze boczne: pierwszy z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a drugi z obrazami św. Mikołaja i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Chór muzyczny wsparty jest na trzech arkadach, z pełnymi ścianami bocznymi. (więcej…)

tytułowe Kaplica św. Romana w Lipsku-Polesiu

Mała, zabytkowa, drewniana kapliczka postawiona w 1906 r. na źródełku u stóp wzgórza zwanego Łysą Górą. Wewnątrz kapliczki umieszczono ołtarz z olejnym obrazem św. Romana. Miejsce, w którym stoi kapliczka, dawniej nazywane było Zjawieniem lub Miasteczkiem. Wśród miejscowej ludności zachowało się kilka legend związanych z tym miejscem. Najpopularniejsza opowiada o tym, jak chorego pasterza pańskich stad zastąpiła w obowiązkach jego córka. Na pasące się stado owiec napadły wilki i pożarły zwierzęta. Zrozpaczona i przestraszona dziewczynka bardzo płakała, wtedy ukazał się jej starzec. Pocieszając ją, wskazał miejsce istnienia cudownego źródła pod wzgórzem, z którego woda będzie pomocna cierpiącym. (więcej…)

 tytułowe Kaplica św. Antoniego w Mokrem

W centrum wsi Mokre, znajduje się piękna, neogotycka kaplica pw. św. Antoniego. Została wybudowana, w 1905 r., z fundacji Marii i Jana Lipczyńskich, którzy dzierżawili ordynacki folwark. Kaplica wybudowana jest z cegły, na planie prostokąta. Elewacje budynku dekorowane są fryzem arkadkowym, a dwuspadowy dach wieńczą schodkowe szczyty. W niszy szczytu frontowego znajduje się figura św. Antoniego Padewskiego. Wewnątrz kaplicy umieszczony jest stary obraz Matki Bożej Częstochowskiej. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content