„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja i turystyka

13 grudnia 2020

Głównym celem międzynarodowego projektu współpracy było podniesienie świadomości przyrodniczo – historyczno – kulturowej mieszkańców partnerskich LGD poprzez komplementarne działania upowszechniające i promujące dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszarów.

Projekt realizowany był w partnerstwie 7 lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego – LGD Roztocze Tomaszowskie, LGD Nasze Roztocze, LGD Ziemi Chełmskiej, LGD Lepsze Jutro, LGD Ziemia Biłgorajska, LGD Ziemia Zamojska, LGD Razem ku Lepszej Przyszłości i partnera zagranicznego LEADER-Nordswarzwald Aktionsgruppe z Niemiec.

Całkowity koszt projektu to 366 276,00 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 32 160,00 zł.

Projekt rozpoczął się wspólnym wyjazdem studyjnym przedstawicieli partnerskich LGD z województwa lubelskiego do partnera zagranicznego. W programie wyjazdu zaprezentowane zostały dobre praktyki z zakresu rozwoju przedsiębiorczości opartej na dziedzictwie i zasobach lokalnych oraz dotyczące promocji turystycznej regionu.
Uczestnicy odwiedzili obiekty oferujące wypoczynek w starym stylu w zaadoptowanych na cele turystyczne obiektach gospodarczych, rodzinne gospodarstwa prowadzące działalność w zakresie hodowli zwierząt połączonej z oryginalną ofertą gastronomiczną, gospodarstwa zajmujące się popularyzacją starych odmian drzew owocowych, z których produkuje się ocet, nalewki i słodkie przekąski a także odrestaurowane obiekty starej huty szkła Obertal, w której wprowadzono patent produkcji butelek do szampana z wklęsłym denkiem. Ważnym elementem programu wyjazdu była prezentacja efektów działań władz samorządowych w zakresie promocji potencjału turystycznego obszaru realizowanych we współpracy z właścicielami obiektów hotelarskich, gastronomicznych oraz działań w zakresie ochrony krajobrazu, gdzie wykorzystuje się subsydiowaną przez gminy hodowlę owiec oraz różne inne formy wsparcia dla hodowców bydła korzystających z trudnodostępnych pastwisk górskich oznaczonych jako pola widokowe.
Wiele z poznanych podczas wyjazdu ciekawych rozwiązań będzie można wdrożyć na terenie LGD uczestniczących w projekcie.

Cel projektu był realizowany także poprzez wydanie publikacji i materiałów promocyjnych. LGD Nasze Roztocze wydało przewodnik prezentujący potencjał turystyczny swojego obszaru. Jest to teren oferujący różnorodne atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz ciekawe oferty aktywnego wypoczynku. Bogata historia, wiele cennych zabytków, wspaniała przyroda i malownicze krajobrazy gwarantują, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W przewodniku zaprezentowane zostały najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne gmin członkowskich LGD Nasze Roztocze. Zamieszczono tu także opisy ścieżek spacerowych, tras nordic walking, szlaków konnych, kajakowych i tras rowerowych wraz ze schematem ich przebiegu a także przepisy tradycyjnych roztoczańskich potraw, z których słynie regionalna kuchnia. Publikacja jest dostępna w punktach informacji turystycznej na obszarze LGD a w wersji elektronicznej jest zamieszczona na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content