„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój aktywności mieszkańców

28 kwietnia 2021

Głównym celem projektu współpracy była poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury oraz promocję zasobów lokalnych obszaru.

Projekt był realizowany w partnerstwie z sąsiednią Lokalną Grupą Działania Ziemia Zamojska.

Całkowity koszt projektu to 320 057,13 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 155 000,79 zł.

W ramach realizacji projektu na terenie partnerskich LGD powstało 12 ogólnodostępnych miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców. Każde z nich zostało wyposażone w betonowy grill z wiszącym rusztem, stół, ławki, kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Na naszym obszarze takie miejsca powstały w Bożej Woli, Józefowie i w Wierzchowinach. Powstała infrastruktura służy aktywnemu wypoczynkowi i integracji społecznej i jest wykorzystywana przez organizacje społeczne i mieszkańców. Roztocze ze względu na sprzyjające warunki krajobrazowe i dobrze przygotowaną infrastrukturę turystyczną jest idealnym miejscem do turystyki rowerowej. Z roku na rok przybywa pasjonatów turystyki rowerowej i właśnie z myślą o rowerzystach w ramach projektu zakupiono i zamontowano 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Stacje posiadają wyposażenie umożliwiające samodzielne wykonanie drobnych napraw – uchwyt do zawieszenia roweru, zestaw kluczy rowerowych, łyżki do opon i pompki z adapterem na wszystkie rodzaje wentyli, które pasują również do kół wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Na obszarze LGD Nasze Roztocze zamontowano 12 takich stacji w miejscach często uczęszczanych przez rowerzystów.

Cel projektu był realizowany także poprzez wydanie publikacji promocyjnych. LGD Nasze Roztocze opracowało edukacyjną grę planszową „Skarby Roztocza”. Gry zostały przekazane do bibliotek, szkolnych świetlic i domów kultury znajdujących się na obszarze LGD i są doskonałą formą nauki i rozrywki. Gracze wcielają się w turystów, którzy przemierzając teren LGD napotykają różne zadania i odpowiadają na pytania dotyczące historii, przyrody i ciekawostek związanych z Roztoczem.

Projekt zakładał również opracowanie i wydanie wspólnej kolorowanki promującej dziedzictwo regionu Zamojszczyzny i Roztocza, opracowanie i druk informatora turystycznego promującego obszar LGD Ziemia Zamojska oraz zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym. Obrazki kolorowanki do wydruku są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy -> Kolorowe zakątki Zamojszczyzny i Roztocza

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content