„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Deklaracje członkowskie

13 kwietnia 2012

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z dnia 19 października 2010r. nowi członkowie LGD przyjmowani są na podstawie złożonych deklaracji raz na kwartał w ostatnim miesiącu kwartału. Członkowie są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu i prawnie podjętych uchwał organów Stowarzyszenia, uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków LGD oraz opłacania składek członkowskich i wpisowego.

Deklaracje członkowskie obowiązujące od maja 2018r. - AKTUALNE

Deklaracja członkowska dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Deklaracja członkowska dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Deklaracja członkowska dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, zrzeszeń, ruchów obywatelskich
Deklaracja członkowska dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Deklaracja członkowska dla podmiotów publicznych

Deklaracje członkowskie obowiązujące do maja 2018r.

Deklaracja członkowska dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Deklaracja członkowska dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Deklaracja członkowska dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, zrzeszeń, ruchów obywatelskich
Deklaracja członkowska dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Deklaracja członkowska dla podmiotów publicznych

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content