„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązki informacyjne beneficjentów/grantobiorców

27 lutego 2018

Każdy beneficjent/grantobiorca, który otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii LGD „Nasze Roztocze” zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w terminie od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem Zasad informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.

Załączniki do księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo UE

Logo LEADER

Logo PROW 2014-2020

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”

Logo LGD „Nasze Roztocze”

Wzór tablicy dla beneficjentów

Wzór tablicy dla grantobiorców

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content