„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja turystyczna obszaru LGD

25 sierpnia 2021

Głównym celem projektu grantowego była promocja turystyczna obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez wydanie publikacji promocyjnych, utworzenie aplikacji internetowej oraz opracowanie materiałów promocyjnych.


Całkowity koszt projektu to 212 884,00 zł
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – luty 2021 r.

W ramach projektu grantowego organizacje pozarządowe i inne podmioty z obszaru LGD zrealizowały 7 zadań, w ramach których utworzona została 1 aplikacja internetowa oraz wydanych zostało 14 publikacji promujących najważniejsze produkty turystyczne obszaru. Wydawnictwa promocyjne z aktualnymi informacjami na temat obiektów zabytkowych, szlaków turystycznych oraz innych atrakcji sprzyjają rozwojowi branży turystycznej na naszym obszarze.

„Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych”

W ramach zadania wydano: album, folder turystyczny oraz mapę. Publikacje promują wyjątkowe walory turystyczne i rekreacyjne Krasnobrodu, zabytki oraz szlaki piesze i rowerowe przebiegające przez gminę Krasnobród. Kwota dofinansowania 44 920,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród

(więcej ...)

„Promocja produktów turystycznych gminy Zwierzyniec”

W ramach grantu wydany został folder prezentujący atrakcje turystyczne Zwierzyńca i okolic. Publikacja zawiera opis zabytków z czasów Ordynacji Zamojskiej, tras pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych i nordic walking. Znajdziemy w nim także informacje o atrakcjach dla dzieci i cyklicznych wydarzeniach kulturalnych. Kwota dofinansowania 11 870,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „ET CETERA”.

(więcej ...)

„Dawne życie roztoczańskiej wsi – wydanie albumu promującego Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem”

W ramach grantu opracowano i wydano album prezentujący Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem. Publikacja zawiera opis historii jej powstania oraz fotografie ukazujące wnętrze Izby i zgromadzone eksponaty związane z dawnym życiem roztoczańskiej wsi i pracą rolników. Dzięki publikacji możemy odbyć podróż do przeszłości, przenieść się do innej, dawno minionej rzeczywistości gdzie źródłem światła były lampy naftowe, a większość prac wykonywało się ręcznie. Kwota dofinansowania 27 531,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”

(więcej ...)

„Przygotowanie i wydanie folderów promujących Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz Krasnobród”

Zakres grantu obejmował wydanie 2 folderów promujących walory uzdrowiskowe Krasnobrodu, w tym ofertę Samodzielnego Sanatorium Rehabilitacyjnego. Foldery zawierają informacje o historii, zabytkach Krasnobrodu oraz najciekawszych miejscach, które warto zobaczyć. Kwota dofinansowania 18 553,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie

(więcej ...)

„Promocja turystyczna gminy Szczebrzeszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych”

W ramach zadania opracowano i wydano 4 publikacje promocyjne: album, folder, mapę turystyczną oraz ulotki. Publikacje promują produkty turystyczne i kulturowe gminy Szczebrzeszyn takie jak: szlaki piesze i rowerowe, wąwozy lessowe, pomniki chrząszcza, zabytkowe obiekty i muzea oraz galerie sztuki. Kwota dofinansowania 28 609,00 zł stanowiła 90% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

(więcej ...)

„Promocja obszaru LGD Nasze Roztocze, w tym produktów lokalnych poprzez wydanie publikacji turystycznych”

W ramach grantu opracowano i wydano album oraz folder promujący produkty turystyczne Gminy Adamów. Publikacje zawierają informacje o dziedzictwie historycznym i kulturowym adamowskiej ziemi, atrakcjach, a także aktywnych formach wypoczynku. Dodatkowo wykonano gadżety z nadrukiem promocyjnym: kubki, piłki plażowe, frisbee, koło do pływania, koce i ręczniki plażowe. Kwota dofinansowania 42 470,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Gminy Adamów

(więcej ...)

„Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe”

W ramach zadania wydano folder i utworzono aplikację internetową promującą aktywny wypoczynek na Roztoczu. Można w nich znaleźć praktyczne informacje na temat walorów Roztocza Środkowego i wytyczonych tu tras rowerowych, szlaków pieszych, tras nordic walking, ścieżek przyrodniczych, turystyki kajakowej, konnej, atrakcji wodnych oraz tras narciarstwa biegowego i zjazdowego. Wersję elektroniczną folderu można pobrać pod linkiem www.jkr.org.pl/data/uploads/folder_WMAW_Jozefow.pdf
Kwota dofinansowania 38 931,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

(więcej ...)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content