„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja aktywnego wypoczynku

15 grudnia 2020

Głównym celem projektu był rozwój turystyki aktywnej na Lubelszczyźnie poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Projekt był realizowany w partnerstwie 3 lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego - LGD Nasze Roztocze, LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem i LGD Zielony Pierścień. Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze pełniła rolę Lidera projektu.

Realizacja projektu poprzedzona została przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowanych do wytyczenia tras nordic walking i szlaku rowerowego.

Całkowity koszt projektu to 283 918,35 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 38 779,67 zł.

Okres realizacji: sierpień 2013r. – październik 2014r.

W ramach realizacji projektu utworzono łącznie 15 sieciowych produktów turystyki aktywnej. Powstało 14 parków do uprawiania nordic walking obejmujących ok. 240 km oznakowanych tras oraz jeden szlak rowerowy o długości ok. 200 km. Ponadto w Kośminie na rzeką Wieprz powstała przystań kajakowa z miejscem rekreacji i wypoczynku, która posiada pływający pomost, zaplecze sanitarne, wiaty wypoczynkowe i stojaki na rowery.

Na obszarze LGD Nasze Roztocze powstało 5 parków do uprawiania nordic walking o łącznej długości ok. 106 km oznakowanych tras. Ich lokalizację oraz przebieg zaplanowano z uwzględnieniem najciekawszych i najatrakcyjniejszych miejsc charakterystycznych dla obszaru LGD. Trasy zostały wytyczone przez tereny o szczególnym bogactwie przyrodniczym i krajobrazowym, obok istniejących obiektów zabytkowych, miejsc pamięci narodowej a także lokalnych atrakcji turystycznych. Na trasach ustawiono tablice informacyjne ze schematem ich przebiegu, tablice z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania oraz tablice ze sposobem pomiaru tętna w punktach zwiększonego wysiłku.

Schematy oraz opis tras wytyczonych na obszarze LGD Nasze Roztocze jest zamieszczony na stronie internetowej w zakładce Turystyka > Trasy Nordic Walking.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content