„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie zapytania na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 14.05.2020r. – 20.05.2020r. do godz. 15:00 do Biura LGD wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Gabi s.c., ul. Prusa 19, 22-400 Zamość

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży będącej elementem projektu współpracy „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Zapytanie ofertowe
• Zał. nr 1 Formularz oferty
• Zał. nr 2 Wykaz zrealizowanych usług
• Zał. nr 3 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 4 maja 2020 roku dotyczące opracowania merytorycznego i graficznego oraz produkcji 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży. (więcej…)

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży, wraz z dostawą (więcej…)

Rozstrzygnięcie zapytania na zakup, dostawę i montaż 12 zestawów elementów małej architektury tworzących 12 miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 08.04.2020r. – 27.04.2020r. do godz. 10:00 do Biura LGD wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez GOLBET Piotr Dudziński, Trzebina 53, 48-200 Prudnik

Rozstrzygnięcie zapytania na zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 07.04.2020r. – 22.04.2020r. do godz. 10:00 do Biura LGD wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez SPORT-BIKE, ul. Łodygowa 27, 03-687 Warszawa

1 2 3 7

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content