„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie 3 siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w miejscowościach Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 28.06.2023r. – 07.07.2023r. do godz. 11:00 do Biura LGD wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń

Protokół z wyboru oferty

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie 3 altan w miejscachuczęszczanych przez rowerzystów

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 23.06.2023r. – 30.06.2023r. do godz. 11:00 do Biura LGD wpłynęły 4 oferty. Jedna oferta wpłynęła po terminie określonym w treści Zapytania ofertowego. Wybrano ofertę złożoną przez P.W. Sztilek Adrian Greszta, Jacnia 7B, 22-442 Adamów

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe Wykonanie 3 siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w miejscowościach Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie 3 siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w miejscowościach Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn.

Zmiana treści zapytania ofertowego na Wykonanie 3 siłowni zewnętrznych z elementami
małej architektury w miejscowościach Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn


W dniu 03.07.2023r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
wprowadziło zmiany w treści Zapytania ofertowego z dnia 28 czerwca 2023r. na wykonanie 3
siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w miejscowościach Krasnobród,
zwierzyniec i Szczebrzeszyn. Wprowadzone w zapytaniu zmiany dotyczącą parametrów
planowanych do montażu koszy na śmieci oraz ławek. Jednocześnie informujemy, że
wydłużono termin składania ofert do 07.07.2023r. do godz. 11:00. Poniżej publikujemy zmienione dokumenty.

Zmienione Zapytanie ofertowe
Zmieniony Zał. Nr 4a Projekt siłowni zewnętrznej w m. Krasnobród
Zmieniony Zał. Nr 4b Projekt siłowni zewnętrznej w m. Zwierzyniec
Zmieniony Zał. Nr 4c Projekt siłowni zewnętrznej w m. Szczebrzeszyn

Zapytanie ofertowe – siłownie

Zapytanie ofertowe Wykonanie 3 altan z elementami małej architektury w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie 3 altan z elementami małej architektury w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów.

Zapytanie ofertowe – altany

Rozstrzygnięcie zapytania na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 14.05.2020r. – 20.05.2020r. do godz. 15:00 do Biura LGD wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Gabi s.c., ul. Prusa 19, 22-400 Zamość

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie merytoryczne i graficzne oraz produkcję 700 szt. edukacyjnej gry planszowej dla dzieci i młodzieży będącej elementem projektu współpracy „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Zapytanie ofertowe
• Zał. nr 1 Formularz oferty
• Zał. nr 2 Wykaz zrealizowanych usług
• Zał. nr 3 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1 2 3 8

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content