„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doposażenie obiektów służących wzmocnieniu
kapitału społecznego obszaru LGD

8 marca 2022

Głównym celem projektu grantowego była poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez doposażenie i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej.
Całkowity koszt projektu to 294 242,03 zł
Okres realizacji: czerwiec 2020r. – kwiecień 2021r.
W ramach projektu grantowego organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z naszego obszaru zrealizowały 6 zadań dotyczących doposażenia obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD.

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej”.

W ramach zadania zmodernizowano i doposażono siedzibę KGW Krasnobród. Przeprowadzono remont sali warsztatowej, kuchni oraz holu. Zakupiono meble, sprzęty RTV i AGD, a także wyposażenie do kuchni. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu dla planowanych do realizacji inicjatyw społecznych i kulturalnych. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród.

więcej...

„Doposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Potoczku".

W ramach grantu na terenie Gminy Adamów wykonano prace modernizacyjne oraz doposażono świetlicę wiejską w Potoczku. Przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię, zakupiono meble, sprzęt AGD i naczynia. Dodatkowo do sali świetlicowej zostały zakupione stoły oraz krzesła. Realizacja zadania przyczyniła się do pełnego wykorzystania budynku świetlicy jako miejsca spotkań mieszkańców i realizacji ciekawych inicjatyw. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Potoczku.

więcej...

„Utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Bodaczowa”.

W ramach grantu w miejscowości Bodaczów na terenie Gminy Szczebrzeszyn powstała świetlica środowiskowa. Wykonano remont podłogi w sali świetlicowej, zakupiono piłkarzyki, a także sprzęt AGD do zaplecza kuchennego. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego i organizacji inicjatyw społecznych. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł stanowiła 92% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie.

więcej...

„Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy”.

W ramach zadania w świetlicy wiejskiej w Obroczy na terenie gminy Zwierzyniec powstała siłownia. Wykonano prace modernizacyjne, zakupiono nagrzewnicę elektryczną oraz urządzenia siłowni: rower magnetyczny, bieżnię treningową, orbitrek oraz atlas do ćwiczeń. Realizacja zadania przyczynia się do propagowania zdrowego trybu życia, popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obszaru LGD. Kwota dofinansowania 44 750,00 zł stanowiła 90% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec.


więcej...

„Doposażenie obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD”.

W ramach grantu w Józefowie powstała nowa świetlica. Do zmodernizowanych pomieszczeń dawnego Liceum Ogólnokształcącego zostały zakupione urządzenia do sportów towarzyskich, gier i zabaw: piłkarzyki, cymbergaj, automat do gry w kręgle i koszykówkę oraz automat do gry w rzutki. Dzięki realizacji grantu powstało atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu dla okolicznych mieszkańców. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł stanowiła 86% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”.

więcej...

„Przystanek Jatutów – Lokalne Centrum Spotkań”.

Zadanie obejmowało modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatutów. Prace polegały na utworzeniu szatni w wiatrołapie budynku, montażu schodów na scenę w sali głównej budynku, malowaniu ścian oraz wykonaniu zabudowy kuchennej wraz z zakupem i montażem sprzętu AGD. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu dla planowanych do realizacji inicjatyw społecznych i kulturalnych. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł stanowiła 92% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Jatutów.

więcej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content