„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O Stowarzyszeniu

17 sierpnia 2009
Obszar LGD ”Nasze Roztocze” na tle woj. Lubelskiego (zaznaczony ciemnym kolorem)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” powstało w grudniu 2007r. jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Działa na obszarze sześciu sąsiadujących ze sobą gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Obszar Stowarzyszenia zamieszkuje ponad 60 tys. osób.

Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i kapitału społecznego oraz wzmacnianie funkcji turystycznych obszaru. Cele te będą realizowane poprzez wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest dokumentem opracowanym podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w każdej z gmin członkowskich LGD. Zawiera ona analizę obszaru i kierunki działania, których realizacja wpłynie na wszechstronny rozwój regionu i jego promocję. W latach 2016–2023 LGD „Nasze Roztocze” będzie wdrażać Strategię, na którą pozyskało ponad 9,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Dzięki temu mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich.

LGD ogłasza konkursy i wybiera do dofinansowania projekty, które najpełniej realizują cele założone we wspólnie opracowanej Strategii. Dodatkowo Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy mające na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej, prowadzi działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content