„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej

13 stycznia 2021

Głównym celem projektu grantowego było stworzenie lepszych warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez poprawę standardu i udostępnienie nowych funkcjonalności obiektów infrastruktury społecznej.

Całkowity koszt projektu to 257 632,00 zł
Okres realizacji: sierpień 2017r. – maj 2018r.
W ramach projektu grantowego organizacje pozarządowe i inne podmioty z obszaru LGD zrealizowały 6 zadań dotyczących remontów i modernizacji obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego. Dzięki projektowi powstało 5 partnerstw zaangażowanych w działania na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego a nowe funkcjonalności zmodernizowanych obiektów pozwoliły na organizację w nich wielu inicjatyw dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze.

„Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych”.

Prace obejmowały naprawę tynków zewnętrznych, wykonanie nowego pokrycia dachowego, ocieplenia ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń wewnętrznych, wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Dzięki zmianie sposobu użytkowania dawny budynek gospodarczy zyskał nową funkcjonalność i służy mieszkańcom obszaru LGD Nasze Roztocze. Kwota dofinansowania 44 994,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

więcej...


„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych".

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych budynku remizy OSP i ich adaptację do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały uzupełnienie tynków, położenie okładziny kartonowo – gipsowej i posadzki z płytki kamionkowej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Wykonanie prac poprawiło standard użytkowy obiektu i nadało mu nową funkcjonalność. Kwota dofinansowania 44 946,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kątach Pierwszych.

więcej...

„Remont świetlicy w miejscowości Hutków”.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych, które umożliwiły korzystanie z obiektu także w sezonie jesienno – zimowym. Prace obejmowały wykonanie posadzek z izolacją cieplną, remont komina, schodów zewnętrznych oraz ściany oddzielającej budynek świetlicy od garażu OSP. Kwota dofinansowania 34 562,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hutkowie.

więcej...

„Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy”.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu zewnętrznym budynku świetlicy, wykonaniu prac adaptacyjnych pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię, malowaniu sali głównej świetlicy oraz montażu ogrzewania wewnętrznego obu pomieszczeń. Wykonane prace pozwoliły na korzystanie z budynku świetlicy również w okresie jesienno – zimowym. Kwota dofinansowania 43 566,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach.

więcej...

„Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie”.

Zakres zadania obejmował wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych budynku świetlicy polegających na dociepleniu budynku, wykonaniu daszku nad wejściem oraz okładzin schodów wejściowych. Przeprowadzone prace wydłużyły możliwość korzystania z budynku świetlicy także w okresie zimowym. Kwota dofinansowania 44 595,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”.

więcej...


„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Rachodoszcze".

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych części budynku dawnej remizy OSP i ich adaptację do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały ułożenie nowej podłogi, malowanie ścian, wykonanie podwieszanego sufitu, adaptację pomieszczenia na łazienkę oraz odnowienie stolarki drzwiowej. Dzięki wykonaniu prac wzrósł standard użytkowy obiektu. Kwota dofinansowania 44 969,00 zł stanowiła 69,30 % wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Adamów.

więcej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content