„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD

16 stycznia 2021

Głównym celem projektu grantowego był wzrost kapitału społecznego obszaru LGD Nasze roztocze poprzez organizację inicjatyw wspierających aktywność kulturalną mieszkańców.

Całkowity koszt projektu to 114 088,00 zł
Okres realizacji: lipiec 2019r. – czerwiec 2020r.
W ramach projektu grantowego aktywne organizacje z naszego obszaru zrealizowały 28 inicjatyw wzbogacających życie kulturalne na obszarach wiejskich. Ich realizacja umożliwiła mieszkańcom obszaru LGD Nasze Roztocze uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowanie tradycyjnym rękodziełem ludowym i kuchnią tradycyjną a także przyczyniających się do popularyzacji twórczości lokalnych zespołów muzycznych.

„Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego na terenie Gminy Adamów”.

W ramach zadania zorganizowano 8 cyklów warsztatów rękodzieła artystycznego w trzech miejscowościach na terenie gminy Adamów. Uczestnicy warsztatów poznali techniki tworzenia tradycyjnej biżuterii, bombek krajobrazowych, aniołów i ikon na desce, filcowania na jedwabiu, tworzenia aniołów, szkatułek i obrazów techniką powertex. Efektem warsztatów były piękne prace a także ogromna satysfakcja uczestników, którzy mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji. Kwota dofinansowania 30 506,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów

więcej...


„CO BRZMI W TRZCINIE? Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn".

W ramach grantu wydane zostały płyty zespołów Koromysło Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna oraz Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, których twórczość opiera się na tradycjach folkloru miejskiego oraz na tradycyjnej muzyce ludowej Roztocza i dawnych Kresów Wschodnich. Zorganizowane zostały także warsztaty wokalne. Na zakończenie projektu odbyła się konferencja wraz z koncertem, podczas którego zespoły zaprezentowały swoją twórczość i promowały wydane płyty. Kwota dofinansowania 20 321,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród”.

więcej...

„Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła oraz wydanie publikacji w formie Poradnika rękodzielnika jako wzrost kapitału społecznego”.

W ramach zadania zorganizowano cykl międzypokoleniowych warsztatów rękodzieła artystycznego. Warsztaty swoją tematyką nawiązywały do tradycji kulturowych Zamojszczyzny i Roztocza. Ich realizacja przyczyniła się do pobudzenia aktywności kulturalnej mieszkańców i integracji międzypokoleniowej. Podsumowaniem projektu jest publikacja Poradnik rękodzielnika, prezentująca różne techniki wykorzystywane podczas warsztatów. Kwota dofinansowania 29 628,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką.

więcej...

„Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Krasnobród”.

W ramach zadania została wydana płyta zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”. Na płycie znalazło się 20 utworów wybranych z bogatego repertuaru zespołu. Są to głównie utwory ludowe, patriotyczne, a także takie, które sławią uroki Krasnobrodu i Roztocza. Do płyty dołączona została 12 stronicowa wkładka tekstowa z opisem działalności zespołu oraz lokalnych walorów okolic Krasnobrodu. Kwota dofinansowania 15 327,00 zł stanowiła 90% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

„Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród”.

Zakres grantu obejmował organizację 24 warsztatów rękodzieła ludowego oraz 2 warsztatów kulinarnych. Tematyka warsztatów rękodzielniczych nawiązywała do tradycji kulturowych regionu Zamojszczyzny i Roztocza i dotyczyła malowania na drewnie, tworzenia kwiatów z bibuły a także technik decoupage i quilling. Drugim elementem grantu były warsztaty kulinarne bazujące na tradycyjnej kuchni regionalnej. Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło na odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozwijanie zainteresowania tradycjami lokalnymi. Kwota dofinansowania 18 306,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – naukowe „Do źródeł”

więcej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content