„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz

13 grudnia 2020

Głównym celem projektu był wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

Projekt był realizowany w partnerstwie 7 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego, które łączy rzeka Wieprz - LGD Nasze Roztocze, LGD Krasnystaw Plus, LGD Polesie, LGD Dolina Giełczwi, LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, LGD Zielony Pierścień i LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej.

Całkowity koszt projektu to 397 188,00 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 89 749,00 zł.

Najważniejszym działaniem w projekcie było opracowanie wspólnej publikacji pt. „Kajakiem po rzece Wieprz – przewodnik kajakowy”. Jest to pierwsze wydawnictwo, które służy praktyczną informacją na temat organizacji spływów kajakowych na całej długości rzeki dostępnej dla kajakarzy - od miejscowości Hutki na Roztoczu aż do okolic Dęblina, gdzie Wieprz wpływa do Wisły. Łącznie jest to dystans ponad 300 km podzielony na 22 odcinki. Pierwsze zaprezentowane w przewodniku odcinki to obszar działania LGD Nasze Roztocze. Tu w okolicach Krasnobrodu zlokalizowane są pierwsze wypożyczalnie kajaków na Wieprzu i stąd organizowane są spływy kajakowe. Na roztoczańskich odcinkach Wieprz jest płytki, spokojny i bezpieczny, idealny do organizacji rodzinnych spływów kajakowych. Rzeka malowniczo meandruje przez otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego, przepływa przez Zwierzyniec - znaną miejscowość turystyczną z licznymi zabytkami z czasów Ordynacji Zamojskiej i dociera do Szczebrzeszyna jednego z najstarszych miast Lubelszczyzny ze słynnym pomnikiem chrząszcza. Atrakcją spływów są wystające konary i powalone drzewa, które sprawiają że trasa spływów jest urozmaicona. Płynąc dalej docieramy na obszar kolejnych Lokalnych Grup Działania będących partnerami projektu współpracy.

Opracowana w ramach projektu współpracy publikacja „Kajakiem po rzece Wieprz – przewodnik kajakowy” otrzymała wyróżnienie na 28 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. To wspólny sukces i docenienie naszego wkładu w promocję turystyki aktywnej. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.

W ramach projektu współpracy zostało utworzonych lub doposażonych 13 miejsc postojowych lub wypoczynkowych dla kajakarzy. 4 takie miejsca powstały na obszarze LGD Nasze Roztocze – w Krasnobrodzie, w Zwierzyńcu i Kawęczynie na terenie gminy Szczebrzeszyn. Powstała w ramach projektu ogólnodostępna infrastruktura sprzyja poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z branży kajakowej z obszaru objętego projektem. Służy także turystom, którzy zyskali atrakcyjne miejsca, gdzie mogą odpocząć po udanym spływie kajakowym, schronić się przed słońcem lub deszczem.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content