„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD

23 maja 2024

Głównym celem projektu był wzrost znaczenia turystyki rowerowej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, realizację działań promocyjnych oraz wymianę dobrych praktyk.

Projekt był realizowany w partnerstwie 2 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego - LGD Nasze Roztocze, LGD Zapiecek oraz partnera zagranicznego MAS „Horný Šariš - Minčol"ze Słowacji.

Całkowity koszt projektu to 284 610,00 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 228 810,00 zł.

W ramach projektu współpracy na obszarze LGD Nasze Roztocze - w miejscowościach Jacnia, Stanisławów i w Wychody wybudowane zostały 3 altany dla turystów, w tym dwie z miejscem na ognisko. Każda z nich wyposażona jest w ławki, stoły, pojemniki do segregowania odpadów oraz tablicę informacyjną. Powstała infrastruktura znajduje się w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów i stwarza doskonałe warunki do odpoczynku czy też schronienia się przed słońcem lub deszczem.

W celu promocji turystyki rowerowej zorganizowano rajdy rowerowe – jeden po obszarze LGD „Nasze Roztocze”, drugi po obszarze LGD „Zapiecek”, a także opracowano materiały promocyjne.

Realizacja projektu obejmowała także prezentację i poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. W ramach zadania zorganizowana została wspólna wizyta studyjna przedstawicieli partnerskich LGD z województwa lubelskiego do partnera zagranicznego. Podczas wizyty uczestnicy poznali przykłady produktów turystycznych, które powstały jako oferta wzmacniająca atrakcyjność szlaków rowerowych wytyczonych w okolicy Starej Lubovli. Ważnym elementem programu wizyty było spotkanie z przedstawicielami MAS Horný Šariš Minčol oraz Cyklostopy - organizacji zajmującej się budową i utrzymaniem infrastruktury rowerowej na Północnym Spiszu.

Podsumowaniem projektu było opracowanie wpólnej polsko-słowackiej publikacji prezentującej turystykę rowerową z trzech krain: Roztocza, Ziemi Radzyńskiej i Pienin. Charakteryzujących się one odmienną specyfiką i walorami krajobrazowymi ale posiadają sprzyjające warunki do uprawiania turystyki rowerowej. W publikacji zaprezentowane zostały wybrane trasy rowerowe z obszaru każdego partnera projektu. Zamieszczono ich opisy wraz ze schematem przebiegu, a także informacje o ciekawych miejscach i atrakcjach znajdujących się na szlaku. Dodatkowo w publikacji znajduje się wykaz wypożyczalni, serwisów rowerowych i innych podmiotów gospodarczych, które powstały w związku z utworzonymi szlakami rowerowymi i rozwojem turystyki rowerowej. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content