„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gotowanie atrakcją regionu

14 grudnia 2020

Głównym celem projektu współpracy było kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza.

Projekt realizowany był w partnerstwie dwóch lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego: LGD Nasze Roztocze i LGD Ziemia Zamojska. Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze pełniła rolę Lidera projektu.

Całkowity koszt projektu to 30 761, 44 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 18 150,00 zł.

Termin realizacji: październik 2012r. – kwiecień 2013r.

Pierwszym działaniem w projekcie była organizacja warsztatów kulinarnych. Odbyły się one na terenie każdej z gmin członkowskich partnerskich LGD. W programie warsztatów znalazła się prezentacja dotycząca historii kulinarnej obszaru oraz część praktyczna, podczas której uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego kucharza przygotowywali tradycyjne potrawy z regionu Zamojszczyzny i Roztocza. Łącznie przeprowadzono 12 warsztatów, w których udział wzięło ponad 180 osób zainteresowanych tematyką kuchni regionalnej. Byli to przedstawiciele organizacji społecznych i kulturalnych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, osoby pracujące u lokalnych restauratorów lub prowadzące działalność agroturystyczną na obszarze objętym projektem. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyli oni swoją wiedzę na temat tradycji kulinarnych regionu a obecnie wykorzystują ją w ramach prowadzonej działalności społecznej czy gospodarczej a także prywatnie w swoich rodzinach i wśród znajomych.

Drugim działaniem w projekcie było opracowanie i druk przewodnika kulinarnego pt. Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza. Zawiera on przepisy dań kuchni regionalnej zebrane podczas warsztatów.

Przewodnik kulinarny w wersji elektronicznej jest zamieszczony na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content