„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD

17 stycznia 2021

Głównym celem projektu grantowego była poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez uzupełnienie oznakowania i wyposażenie istniejących szlaków w infrastrukturę turystyczną.

Całkowity koszt projektu to 216 651,00 zł
Okres realizacji: sierpień 2019r. – lipiec 2020r.

W ramach projektu grantowego podmioty z naszego obszaru działające w branży turystycznej zrealizowały 5 zadań dotyczących poprawy standardu i rozbudowy infrastruktury istniejących szlaków wytyczonych na obszarze LGD Nasze Roztocze. Lepiej oznakowane i wyposażone szlaki turystyczne stanowią jeden z ważniejszych elementów wpływających na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

„Budowa wiaty turystycznej w Józefowie”.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował budowę wiaty turystycznej, w której znajduje się murowany grill z kominem oraz stół z ławkami. Do budowy wiaty wykorzystano lokalne surowce - piaskowiec z józefowskich kamieniołomów oraz drewno. Wiata zlokalizowana jest przy szlaku rowerowym Ziemi Józefowskiej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy sieciowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej obszaru LGD „Nasze Roztocze”. Kwota dofinansowania 47 025,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

więcej...

„Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego".

W ramach grantu zostało odnowione oznakowanie trzech tras Nordic Walking wytyczonych na obszarze gminy Szczebrzeszyn oraz ścieżki przyrodniczo – historycznej do Kawęczynka. Na trasie ścieżki zostały ustawione nowe słupy z drogowskazami oraz tablice informacyjne z mapą okolic Szczebrzeszyna. Przy rozwidleniu czarnej i czerwonej trasy Nordic Walking powstało miejsce odpoczynku wyposażone w stół i ławy a w malowniczej dolinie skrzypów na czarnej trasie Nordic Walking biegnącej przez wąwozy, została ustawiona altana z ławami i stołem. Kwota dofinansowania 47 379,00 zł stanowiła 89% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród”.

więcej...

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”.

W ramach zadania przy zielonym szlaku Nordic Walking biegnącym wokół zalewu w Krasnobrodzie zostały zamontowane elementy siłowni zewnętrznej: wioślarz, wahadło+biegacz+twister, odwodziciel i steper, twister i wahadło oraz 2 zestawy do ćwiczeń. Dodatkowo ustawiono ławki i tablice informacyjne z przebiegiem tras Nordic Walking na terenie Gminy Krasnobród. Z infrastruktury powstałej w ramach grantu korzystają mieszkańcy obszaru i turyści aktywnie wypoczywający na Roztoczu. Kwota dofinansowania 32 247,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe „Do źródeł”.

więcej...

„Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre”.

W ramach zadania wyposażono istniejący szlak rowerowy Gminy Zamość w drewnianą altanę i murowany grill. Dodatkowo zagospodarowano teren poprzez montaż stojaków na rowery, drewnianych ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej z mapą szlaku rowerowego. Dzięki realizacji zadania pasjonaci turystyki rowerowej zyskali komfortowe miejsce odpoczynku. Kwota dofinansowania 43 330,00 zł stanowiła 62% wartości kosztów całkowitych. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Zamość.

więcej...

„Wykonanie altany w Żurawnicy – miejsca odpoczynku na szlaku kajakowym”.

W ramach zadania przy szlaku kajakowym na rzece Wieprz powstało miejsce odpoczynku dla kajakarzy. Zakres wykonanych prac obejmował utwardzenie nawierzchni, wykonanie drewnianej altany wyposażonej w stoły, ławki, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną z mapą przebiegu szlaku kajakowego. Miejscowość Żurawnica jest punktem końcowym trzeciego etapu na pięcioetapowej trasie spływów kajakowych, która prowadzi z Obroczy przez Zwierzyniec do Szczebrzeszyna. Powstała infrastruktura jest przeznaczona dla turystów i pasjonatów kajakarstwa. Kwota dofinansowania 46 670,00 zł stanowiła 93% wartości kosztów całkowitych zadania.

więcej...

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content