„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 1/2023


Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 1/2023


Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 1/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępneji niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content