„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Produkty lokalne atutem Zamojszczyzny i Roztocza

11 marca 2022

Głównym celem projektu współpracy był wzrost znaczenia produktów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Zamojszczyzny i Roztocza poprzez organizację działań edukacyjnych i promocyjnych.

Projekt był realizowany w partnerstwie z sąsiednią Lokalną Grupą Działania Ziemia Zamojska.

Całkowity koszt projektu to 103 511,00 zł, w tym koszty LGD Nasze Roztocze 46 621,50 zł.
Realizacja projektu rozpoczęła się od wspólnego wyjazdu partnerskich LGD na Szlak Podkarpackich Produktów Lokalnych, który powstał w celu promocji regionu Podkarpacia i jego tradycyjnej kuchni. Podczas tego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać dobre praktyki z zakresu skutecznych metod promocji produktów lokalnych, a zdobyte podczas wyjazdu doświadczenie było bardzo pomocne w realizacji pozostałych działań w projekcie. Działania te dotyczyły promocji produktów lokalnych powstających na obszarze partnerskich LGD. O produktach z Naszego Roztocze można było usłyszeć w wyemitowanym na antenie Radia Lublin reportażu, natomiast produkty lokalne z terenu LGD Ziemia Zamojska zostały zaprezentowane w spocie reklamowym.
Równie ważnym elementem projektu było wydanie publikacji, w której zostały zamieszczone lokalne i tradycyjne produkty wytwarzane na terenie partnerskich LGD wraz ze wskazaniem miejsc gdzie można je kupić. W wersji elektronicznej publikacja jest dostępna na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy ->Publikacje LGD
Na zakończenie realizacji projektu zorganizowany został wyjazd studyjny na obszar partnerskich LGD. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili miejsca, gdzie powstają produkty lokalne i tradycyjne. Program wizyty obejmował także pokazy i warsztaty wytwarzania produktów wraz z degustacją. W ramach wyjazdu odbył się także wykład dotyczący rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opartej na lokalnych zasobach i produktach lokalnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content