„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie konsultacji dotyczących zmian Strategii

Szanowni Państwo informujemy, że w trakcie prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej LGD, konsultacji społecznych dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników projektów współpracy, do Biura LGD wpłynęły uwagi dotyczące realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej oraz infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

Uwagi dotyczyły:

  • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące ograniczenia funkcjonowania obiektów infrastruktury służącej lokalnej działalności kulturalnej, zaproponowano przeniesienie środków finansowych z tego zakresu na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, której funkcjonowanie w znacznie mniejszym stopniu ograniczają obostrzenia epidemiologiczne,
  • wprowadzenia dodatkowego wskaźnika dotyczącego rozbudowy, przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w celu wzmocnienia funkcji turystycznych obszaru.

W celu poznania Państwa opinii na temat powyższych uwag, prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety. Będzie ona aktywna do 10.02.2022r. do godz. 15.00

Ankieta

Konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023 – zwiększenie budżetu i wskaźników dotyczących realizacji projektów współpracy

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych do realizacji przez LGD „Nasze Roztocze” projektów współpracy oraz aktualizacją wartości zrealizowanych projektów grantowych Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku powyższym Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 z uwzględnieniem dodatkowych środków i wydłużonego okresu wdrażania działań zaplanowanych w Strategii.

(więcej…)

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania działalności gospodarczej

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 13 - 25.01. 2021r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej na przełomie miesiąca lutego i marca 2020r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 840 tys. zł a także w wyniku przesunięcia środków finansowych w wysokości 86 tys. zł z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia naborów grantów w ramach projektów grantowych, przygotowaliśmy projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content