„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trasy Nordic Walking - Gmina Zamość

27 lipca 2015

Trasa zielona – wokół lasu do Rezerwatu Hubale
Długość trasy: 3,0 km
Czas przejścia: 1,0 godz.

Początek trasy zielonej w Mokrem zlokalizowano na parkingu śródleśnym w pobliżu szkoły. Trasa z parkingu prowadzi do skraju boiska sportowego, dalej leśną drogą przy krawędzi lasu dociera do Rezerwatu „Hubale”, utworzonego w celu ochrony żyjącego tutaj susła perełkowanego. Ten mały gryzoń jest reliktem fauny stepowej występującym w Europie jedynie na Roztoczu i południowym wschodzie Wyżyny Lubelskiej. Na terenie tego rezerwatu można zobaczyć także wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe z VII – IX w n.e. Z Rezerwatu „Hubale” krawędzią lasu ścieżka prowadzi do przejścia przez drogę asfaltową Mokre – Hubale i wraca do końca/początku trasy.

Trasa zielona – przez kompleksy leśne Lipsko - Polesie
Długość trasy: 3,5 km
Czas przejścia: 1,0 godz.

Trasa zielona w Lipsku Polesiu rozpoczyna się przy budynku szkoły podstawowej, skąd prowadzi w kierunku ostatnich zabudowań. Dalej wiedzie przez zagajniki do krawędzi lasu i przez Las Kąsewiczka. Następnie łączy się z trasą rowerową gminy Zamość i biegnie przy krawędzi lasu, po czym przechodzi przez zagajniki do skraju zabudowań i poboczem drogi asfaltowej wraca do końca/ początku trasy.

Trasa czerwona – wokół Kapliczki Św. Romana
Długość trasy: 8,3 km
Czas przejścia: 2,5 godz.

Trasa czerwona w Lipsku Polesiu rozpoczyna się przy budynku szkoły podstawowej.  Początkowy odcinek prowadzi poboczem drogi asfaltowej do ostatnich zabudowań, a następnie do krawędzi lasu. Ścieżka przechodzi przez las Kąsewiczka, po czym przy jego krawędzi łączy się ze szlakiem konnym i wspólnie przez łąki prowadzi do przeciwległego lasu. Skrajem lasu i drogą leśną przechodzi przez płytki wąwóz i dociera do Kapliczki Św. Romana. Kapliczka ta została wybudowana w 1906r. przy źródełku u stóp wzniesienia zwanego Łysą Górą. Woda ze źródełka słynie z właściwości uzdrawiających. Na łące przy kaplicy znajduje się tablica ćwiczeń i sposobu pomiaru tętna. Z tego miejsca ścieżka kieruje się w stronę widocznych zabudowań, prowadzi krawędzią lasu i wraca do początku trasy.

Trasa zielona – krawędzią lasów RPN wokół stadniny koni „Tarka”
Długość trasy: 6,0 km
Czas przejścia: 2,0 godz

Trasa zielona w Wólce Wieprzeckiej rozpoczyna się przy budynku szkoły i skrajem lasu wspólnie ze znakami szlaku zielonego pieszego prowadzi do granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kolejny etap trasy przebiega wzdłuż lasów RPN. Dalej skrajem lasu zwanego „Borowcowa Szyja”, wzdłuż ogrodzenia przechodzi przez drogę dojazdową do stadniny.  Następnie drogą polną dociera do punktu widokowego, a stamtąd biegnie w kierunku szkoły, gdzie znajduje się koniec/ początek trasy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content